Vragen over de situatie in de Woldschool

Bennie Daan heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld over de huidige situatie in de Woldschool in Steenwijkerwold. In de kernen in Steenwijkerland is woningbouw het gesprek van de dag, veel jeugd geeft aan…

Bijdrage BGL voor de programmabegroting 2022-2025

BGL wil  het College en de ambtelijke uitvoerders bedanken voor de goede leesbaarheid van voorliggende programmabegroting. De begrotingsvooruitzichten van vorig jaar waren slecht. Met het “Hernieuwd Perspectief” is hier goed op ingespeeld. Het is prettig…

Motie gemeentelijke duurzaamheidslening unaniem aangenomen

BGL staat positief tegenover de verduurzaming van verlichting op sportvelden. Het draagt enerzijds bij aan onze duurzaamheidsambitie en bespaart de club energiekosten. Uit de stukken blijkt dat d’Olde Veste een oplossing heeft gevonden in overleg…

Richard Keizer in Raad & Werk van VNG magazine

BGL raadslid Richard Keizer is onlangs verschenen in het magazine van VNG in de rubriek Raad & Werk. Hierin vertelt Richard kort over zijn werk in de evenementenbranche en zijn raadswerk in Steenwijkerland. Het volledige…

Provinciaal inpassingsplan Noordmanen

Helmich Ruitenberg heeft namens BGL gesproken over het provinciaal inpassingsplan (PIP) Noordmanen. In 2017 is het Beheersplan Wieden en Weerribben door de provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. Door het versterken en herstel natuur wordt er…
Menu