Nieuwe wet regelt subsidie voor lokale politieke partijen

Op 22 december jl. publiceerde de overheid het wetsvoorstel ‘Wet op de politieke partijen’, een combinatie van de bestaande regels met nieuwe regels. Deze wet is bedoeld om de onafhankelijke positie van politieke partijen te versterken en hun transparantie te vergroten. Voor lokale politieke partijen als BGL is een belangrijk punt het recht op  een jaarlijkse subsidie.

Lokale partijen zijn niet meer weg te denken uit Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 haalden lokale partijen 36% van de stemmen, dat zijn verdeeld over alle gemeenten zo’n 3400 raadsleden. Toch hebben deze partijen op dit moment geen toegang op de 25 miljoen euro subsidie die de Rijksoverheid jaarlijks beschikbaar stelt voor politieke partijen. Alleen landelijke partijen met een zetel in de Eerste of Tweede kamer komen daarvoor in aanmerking. Daar komt met deze wet verandering in.

In het voorstel van de nieuwe wet wordt voorgesteld om in 2024-2027 een bedrag van 25,5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan lokale partijen in gemeenten, provincies en waterschappen. Per jaar gaat het om 8,1 miljoen euro voor de politieke partijen, waarbij er per zetel €250 wordt uitgekeerd. De overige subsidie is voor het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de gemeenten, provincies en waterschappen. De regeling is slechts voor drie jaar geldig omdat er alleen incidentele middelen gevonden zijn om dit te bekostigen. Na drie jaar wordt er geëvalueerd om te kijken hoe deze regeling een vervolg krijgt. Naast deze subsidie moeten lokale partijen ook voldoen aan de financierings- en transparantieregels, waarbij openheid moet worden gegeven over hun financiën, externe donaties,  schulden en voldoende reserve. Deze informatie moet op hun eigen website worden gepubliceerd. De financiële administratie van BGL voldoet al aan de gestelde voorwaarden.

Met de invoering van het voorstel worden lokale partijen als BGL op een gelijke manier behandeld als de landelijke partijen. Met deze subsidie kunnen we de lokale politiek versterken en ons nog beter inzetten om met onze inwoners tot de beste beslissingen voor onze gemeente te komen. Het wetsvoorstel is tot 21 maart in een zogenaamde internetconsultatie, waar burgers, politieke partijen en andere belanghebbenden op het voorstel kunnen reageren. Dit kan nog tot veranderingen leiden van het voorstel. Het streven van de regering is om de wet per 1 januari 2024 in te laten gaan.