Moties over gemeentelijke ondersteuning en Lelystad Airport

Tijdens de raadsvergadering van 13 september jl. heeft BGL, samen met anderen, twee moties ingediend. De motie ‘urgentie gemeentelijke ondersteuning benadrukken voor energiebesparing bij huishoudens en MKB’ is unaniem door de raad aangenomen. De motie ‘stoppen met uitbreiding laagvliegroutes en vluchten vanaf Lelystad Airport’ is aangenomen met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Urgentie gemeentelijke ondersteuning benadrukken voor energiebesparing bij huishoudens en MKB Ingediend door BGL, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en Veur Elkaar.

Grote groepen huishoudens, maatschappelijke organisaties en bedrijven komen in de problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de betrokkenen zelf en voor onze samenleving als geheel. Er zijn nog onvoldoende concrete acties om die problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Het is vanuit het besef van urgentie zeer wenselijk om als gemeente te verkennen op welke wijze, met deskundigheid en ervaring van lokale partijen en organisaties, zo snel mogelijk gerichte maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Het doel van de motie is om het college op te dragen om met spoed te verkennen hoe een versnelling van de uitvoering van de concrete verduurzamingsmaatregelen bewerkstelligd kan worden in dit kalenderjaar.

Lees de volledige motie op de website van de gemeente.

Stoppen met uitbreiding laagvliegroutes en vluchten vanaf Lelystad Airport
Ingediend door BGL, ChristenUnie, PvdA, CDA, CPB, Veur Elkaar en GroenLinks.

De indieners van de motie zijn van mening dat het niet rechtvaardig is dat op dit moment alleen voor agrarische ondernemers in beeld is gebracht wat ze moeten bijdragen aan de stikstofreductie. Dit stikstofvraagstuk vraagt verantwoordelijkheid vanuit de gehele samenleving en dus zeker ook de vliegsector. Deze levert niet alleen een negatieve bijdrage aan stikstof, maar ook aan de uitstoot van CO2 en fijnstof. Het is vanuit de stikstof reductie doelstellingen en klimaatverandering dan ook volstrekt helder dat het volkomen onverantwoordelijk is om laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport, of welk ander vliegveld dan ook, open te stellen.

Daarom draagt de raad het college op om bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan te geven dat de gemeente Steenwijkerland tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is en graag actief samenwerkt met andere partijen om de beoogde uitbreiding van Lelystad Airport tegen te gaan. Ook wordt het college opgedragen om alle provincies en gemeenten in Nederland hierover te informeren.

De volledige motie is te lezen via de website van de gemeente Steenwijkerland.