Motie vreemd aan de orde over huishoudelijke hulp WMO

Namens BGL heeft fractielid Ina Haveman een motie vreemd aan de orde ingediend betreffende de Huishoudelijke Hulp WMO. Deze is met een meerderheid van de stemmen aangenomen. Voor BGL is het belangrijk dat er geen mensen tussen wal en schip raken. Met deze motie willen wij een signaal afgeven om bij de overheid aan te dringen dat de inkomenstoets weer wordt ingesteld. Door het instellen van de inkomenstoets kan een ieder aanspraak maken op een vergoeding voor huishoudelijke hulp.
Het mag echter niet zo zijn dat mensen die het echt niet kunnen betalen geen hulp kunnen krijgen omdat het plafond bereikt is.
Hoe meer druk er wordt uitgeoefend, hoe meer kans van slagen er is.

Lees hieronder de motie zoals deze door Ina is ingediend.