Motie gemeentelijke duurzaamheidslening unaniem aangenomen

BGL staat positief tegenover de verduurzaming van verlichting op sportvelden. Het draagt enerzijds bij aan onze duurzaamheidsambitie en bespaart de club energiekosten. Uit de stukken blijkt dat d’Olde Veste een oplossing heeft gevonden in overleg met de gemeente om met behulp van externe middelen de veldverlichting te verduurzamen. Er wordt aangegeven dat deze oplossing ook is te kopiëren naar andere verenigingen, maar dat hiervoor 230.000 euro aan middelen moet worden vrijgemaakt.

Als gemeente vinden we verduurzaming van gemeentelijke sportaccommodaties erg belangrijk, maar ook verduurzaming voor andere sportaccommodaties. De pilot bij d’Olde Veste is inmiddels gestart en wordt als positief ervaren, maar deze gaat enkel over het verduurzamen van verlichting. Deze verduurzaming kan eenvoudig gekopieerd worden naar alle andere verenigingen, maar kan ook breder getrokken worden dan dat. Het is belangrijk dat de sportaccommodaties in Steenwijkerland verduurzamen.

Een gemeentelijke duurzaamheidslening zou aan deze ambities bij kunnen dragen. De basisgedachte is dat dit een besparing op de energiekosten oplevert en dat hiermee voorzien kan worden in de aflossing van de lening. Hier kunnen dan weer nieuwe maatregelen uit gefinancierd worden.
Samen met PvdA, CU en CDA hebben wij een motie ingediend om de gemeentelijke duurzaamheidslening dusdanig aan te passen zodat alle sportaccommodaties een beroep op deze lening kunnen doen voor uitvoering van plannen ten behoeve van verduurzaming.
De motie is unaniem aangenomen en hier te lezen.