Motie: Geen toekomst voor wolf in Steenwijkerland

Tijdens de begrotingsvergadering op 2 november jl. heeft BGL samen met CPB een motie ingediend over de toekomst van de wolf in Steenwijkerland. De populatie wolven heeft zich snel uitgebreid sinds deze zich in 2018 opnieuw heeft gevestigd in Nederland. Naast wolventerritoria worden er ook steeds meer zwervende wolven waargenomen. Helaas zijn ook dierenhouders in Steenwijkerland geconfronteerd met door een wolf gedode landbouwhuisdieren.

Als fractie zijn wij van mening dat de populatie wolven niet te groot mag worden en er geen schade aan grote en kleine landbouwhuisdieren toegebracht mag worden. Het is de omgekeerde wereld dat iedere eigenaar van schapen, pony’s of koeien hun dieren binnen moeten houden om niet het slachtoffer te worden van de wolf. BGL wil dan ook dat er snel maatregelen worden getroffen, zodat onrust en overlast in onze gemeente binnen de perken blijft.

Wij begrijpen dat de gemeente niet zelf de bevoegdheid heeft om dit probleem op te lossen, daarom roepen wij het college op om:

  • In overleg te treden met de ons omringende gemeenten en gezamenlijk in overleg te treden met de betreffende provinciebesturen.
  • Bij de provinciebesturen aan te dringen op uitbreiden van de subsidiemogelijkheden voor het treffen van wolfwerende maatregelen voor zoveel mogelijk dierenhouders.
  • De provinciebesturen te verzoeken de zorgen en angst die onder onze inwoners leven kenbaar te maken bij de Europese Commissie en deze te verzoeken de beschermde status van de wolf opnieuw te bekijken wanneer de wolvenpopulatie in Nederland in dit tempo blijft groeien.

De motie is met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen door de raad. De volledige motie is te lezen via de website van de gemeente Steenwijkerland.