Motie beleid Agroforestry aangenomen

Op 30 november heeft BGL samen met CDA en GroenLinks een motie ingediend over het beleid voor Agroforestry in Steenwijkerland. De minister van landbouw stimuleert lokale overheden om beleid te maken op nieuwe vormen van landbouw, zoals Agroforestry en voedselbossen.

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en als daar belangstelling voor is, dan zou dat gefaciliteerd kunnen worden. Raadslid Helmich Ruitenberg heeft namens BGL gesproken over het indienen van deze motie en motiveert de redenen hiervoor.
Wij zien Agroforestry als verbreding van de landbouw, je zou op deze manier een voedselbos gelijk kunnen zien als bijvoorbeeld een boomkwekerij of fruitbomengaard. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in Kallenkorte de walnotenbomen met begrazing van zwartblesschapen of in Winterswijk, waar er rundvee onder graast.

Met de motie roepen wij het college op om te inventariseren welke initiatieven er inmiddels lopen of ontwikkeld zijn in onze gemeente. Ook vragen wij om een onderzoek te ontwikkelen wat er mogelijk zou zijn t.a.v. Agroforestry/voedselbossen en de raad in de loop van 2022 te informeren welke stappen onze gemeente gaat zetten om hiervoor beleid te ontwikkelen.

De motie is unaniem door de raad aangenomen en via deze link in te zien.