Lokale partijen Steenwijkerland sluiten zich aan bij waterschapspartij

BuitenGewoon Leefbaar doet dit jaar voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen die op 20 maart in Nederland worden gehouden. Deze keuze hangt samen met de herindeling en schaalvergroting van waterschappen in Nederland. Steenwijkerland valt nu samen met 14 andere gemeenten onder het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Gezien het belang van waterbeheer voor onze regio, de huidige schaalvergroting en de gevolgen die keuzes op gebied van waterbeheer kunnen hebben voor onze inwoners heeft BGL besloten hieraan deel te nemen. Mede omdat na 2008 politieke partijen hun intrede deden in de waterschapsverkiezingen en de landelijke partijen in toenemende mate de waterschapsbesturen domineren. Wij vinden het als samenwerkende lokale partijen belangrijk dat mensen ook bij waterschapsverkiezingen kunnen kiezen op een waterschapspartij die oog heeft voor lokale vraagstukken die bij de mensen leven en zich hierin onafhankelijk kunnen opstellen.

BGL en CPB hebben als lokale partijen uit Steenwijkerland besloten samen te gaan werken met lokale partijen uit andere gemeenten. Wij hebben hiervoor met elkaar een nieuwe waterschapspartij opgericht: “Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel”.

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor haalbare en betaalbare keuzes met oog voor de lokale omstandigheden en is een samenwerking tussen lokale partijen uit het gehele werkgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit komt ook tot uitdrukking in de kieslijst. Vanuit BuitenGewoon Leefbaar zijn André Bus, Erik Dahmen en Hendrik Westerbeek bij de oprichting betrokken. Namens BGL staan André Bus en Erik Dahmen op de kieslijst. Zij gaan samen met Tilko Gernaat van CPB functioneren als lokale informanten en behartigers van de waterbelangen in de gemeente Steenwijkerland, waarbij we lokaal maatwerk voorstellen in overleg met de ingezetenen van onze gemeente.

Voor meer informatie over Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst verwijzen wij u naar de website:
www.gb-drentheoverijssel.nl

Wij hopen op uw stem voor lijst 5: Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.