Installatie college, raadsleden en burgerraadsleden

De partijen hebben een akkoord bereikt. Maandag 14 mei as gaat het nieuwe college geïnstalleerd worden. Het college gaat de komende 4 jaar bestaan uit BGL, PVDA, VVD en Christen Unie.

Maandag zal het nieuwe college-akkoord aangeboden worden. Vervolgens wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Namens BGL zal Oene Akkerman gaan plaatsnemen in het college. Hij wordt maandag dus geïnstalleerd als wethouder. Hierdoor is er een raadszetel vacant. Helmich Ruitenberg gaat namens BGL deze raadszetel innemen. Hij wordt maandag geïnstalleerd als raadslid.

De komende periode mogen partijen  ook weer burgerraadsleden benoemen. Namens BGL wordt Gert Stam geïnstalleerd als burgerraadslid. Dit gaat ook komende maandag gebeuren.

Kom maandag naar het gemeentehuis om aanwezig te zijn bij deze installatie. De vergadering start om 19.30 uur in de raadszaal.

 

 

Oene Akkerman wordt geïnstalleerd als wethouder.
Helmich Ruitenberg wordt geïnstalleerd als raadslid
Gert Stam wordt burgerraadslid namens BGL