Informatiebijeenkomst luchthaven Lelystad

Laagvliegen moet hoger Moet Laagvliegen Hoger?

Lelystad Airport, uitbreiding, hoog vliegen en laag vliegen, het is  een onderwerp wat de gemoederen behoorlijk bezighoudt momenteel. Daarom organiseert BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland op maandag 3 april a.s. een informatieavond  voor inwoners en belangstellenden, uit geheel Steenwijkerland.

Hoe hoog  of hoe laag, mag er nu eigenlijk gevlogen worden. “De leefbaarheid in de kernen moet gewaarborgd blijven”, zegt Ina Haveman, van BGL.

BuitenGewoon Leefbaar hoopt op deze avond wat meer duidelijkheid te kunnen verschaffen naar de burger toe. BGL kan zich voorstellen dat er veel vragen zijn bijvoorbeeld: hoe is het traject tot stand gekomen, wie hebben dit bepaald, zijn alle rechtstreeks betrokkenen meegenomen in dit traject, wat betekent het eigenlijk voor onze gemeente, voor de inwoners, voor ons natuurgebied, het woongenot, de geluidsoverlast en wie neemt er de besluiten in dit verhaal. Wat is de rol van de provincie geweest. Wat hangt ons boven het hoofd. Een onderwerp met heel wat veel vragen.

De heer Liesker van de actiegroep Overijssel Hoog is bereid gevonden om hier wat meer over te vertellen.

Het luchtruim boven Overijssel is complex. De lucht is eigenlijk “verdeeld ” in 3 luchtlagen.
1 voor de grote vliegtuigen, 1 voor de luchtmacht en 1 voor Lelystad airport.
Een geleidelijke daling door deze 3 luchtruimtes betekent dat er contact moet zijn tussen drie verkeerstorens tijdens één daling.

Bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op onze informatie avond op maandag 3 april, in De Ploats in Blokzijl.

De avond is van 20.00-21.30 uur.
Inloop vanaf 19.30 met een  kopje koffie en een stukje  Blokzijler brok de toegang is gratis.