Informatieavond over de Gieterse Polder druk bezocht

De informatieavond over de Gieterse Polder van donderdag 16 februari is druk bezocht. De avond is door Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland in gezamenlijkheid georganiseerd. De belangstelling was groot, er waren meer dan 200 inwoners aanwezig om te worden bijgepraat.

Bert Meijerink hield een duidelijke inhoudelijke presentatie die zich toespitste op tien thema’s die van invloed zijn voor de toekomst van de Gieterse Polder, deze thema’s zijn:

  1. De Loswal
  2. Koornmeule
  3. Fietspaden(veilige route school)
  4. Woningbouw
  5. Parkeren: Centrumgebied, Landije en ‘t Vonder
  6. Sportvelden
  7. Waterpeilen, Waterverbinding Noord, nieuwe vaargracht
  8. Reduceren overlast Kerkweg, mogelijke ontsluitingsweg ‘t Vonder
  9. Erf Rodermond
  10. Informatiecentrum

Na de inhoudelijke toelichting werd door een onafhankelijk voorzitter de mensen gevraagd hun mening te geven over de 10 thema’s. Ook kon men vragen voorleggen aan Evert van Dijk en Erik Boer, voorzitter van respectievelijk Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt. Tot slot werden alle aanwezigen opgeroepen de enquête in te vullen die is opgesteld rond de bovengenoemde thema’s. Op deze manier kunnen alle inwoners hun mening geven en ontstaat er een beter beeld van wat inwoners voor de inrichting van de Gieterse Polder van belang vinden.

Namens BGL waren Helmich Ruitenberg, Guus Mooiweer, André Bus en Tinus Holterman aanwezig.