Informatieavond Lelystad Airport op 4 maart

Op maandagavond 4 maart organiseert stichting HoogOverijssel in samenwerking met gemeente Steenwijkerland een informatieavond over Lelystad Airport in de Meenthe te Steenwijk. Vanaf 19.30 uur start de inloop en ontvangst, gastheer burgemeester Rob Bats opent het formele programma om 20.00 uur.

In het eerste deel van de avond praten diverse deskundigen het publiek bij over de actuele ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Na de pauze is er een debat met vertegenwoordigers van provinciale partijen. Tijdens dat debat is er ook gelegenheid vanuit het publiek om vragen te stellen. De avond wordt georganiseerd om aan het publiek duidelijk te maken hoe de diverse partijen met oog op de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019 tegenover Lelystad Airport staan.

Lelystad Airport is een veel besproken thema in de landelijke, regionale en lokale pers. Het Rijk wil het vliegveld zo snel mogelijk openen. Dat kan alleen door onder de vlieghoogtes van Schiphol te blijven. Het Rijk zet daarbij in op laagvliegroutes over grote delen van Nederland waaronder Overijssel en Steenwijkerland. Dit levert veel weerstand op bij de inwoners die onder die laagvliegroutes komen te liggen. Voor en tegenstanders laten flink van zich horen. Die discussies hebben er ook toe geleid dat er in korte tijd veel is gebeurd.

BuitenGewoon Leefbaar heeft als lokale partij de ontwikkelingen rond Lelyport Airport kritisch gevolgd en met andere partijen het initiatief genomen om zienswijzen tegen het laagvliegen vanaf Lelystad Airport in te dienen. Dit heeft er mede in geresulteerd dat een laag gelegen wachtruimte boven Steenwijkerland is verplaatst naar een regio waar hoger kan worden gevlogen. Tevens is samen met andere gemeenten en provincies uit Oost Nederland ingezet op het eerst herindelen van het luchtruim, alvorens Lelystad Airport open kan.

Een complicerende factor is dat het Rijk heeft aangegeven Lelystad Airport slechts als overloopfunctie in te willen zetten voor vakantievluchten vanaf Schiphol, maar dat Brussel hier een stokje voor heeft gestoken. Dat heeft het Rijk doen besluiten een nieuw voorstel in te dienen waarbij nu ook luchtvrachtvervoer mogelijk is evenals het vestigen van nieuwe vliegvaartmaatschappijen die nog niet op Schiphol vliegen. Daarmee worden de grenzen voor Lelystad Airport verruimt ten opzichte van het eerste voorstel waar al veel weerstand tegen was.

Alle redenen om nog een keer helder op een rijtje te zetten wat de consequenties kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers, als Lelystad Airport open gaat en in de toekomst mag doorgroeien. Graag nodigen wij u uit om deze voor de toekomst van Steenwijkerland belangrijke avond te bezoeken.

Programma

19.30 uur: Inloop in de Eleq Theaterzaal in Rabo Theater de Meenthe

20.00 uur: Aanvang met een welkom door burgemeester Rob Bats van gemeente Steenwijkerland

Sprekers:

Leon Adegeest – HoogOverijssel
Over de actuele stand Milieu Effect Rapportage en geluidstand.

Mijndert Ververs – Samenwerkende Actiecomités Tegen Laagvliegen
Over de actuele stand politieke situatie Lelystad Airport.

Gerben Klaren – Jurist gemeente Steenwijkerland
Over de ondernomen acties door de gemeente Steenwijkerland.

Wim Liesker – Luchtvaartdeskundige
Over de vliegroutes, vlieghoogtes en geluidsoverlast boven Steenwijkerland.

Judith van de Geer – Dagvoorzitter
Over de betekenis van uw stem bij de provinciale verkiezingen.

Pauze

Vragenronde en debat:
Met vertegenwoordigers van de Provinciale politieke partijen:
VVD, CDA, SP, PvdA, D66, PVV, CU, SGP, GL, 50PLUS, PvdD, DENK en FD.

22.00 uur: Afsluiting van de avond