IGSD dient als voorbeeld voor andere gemeenten????

Dat het college ( BGL, CDA, CPB & D66) van Steenwijkerland verantwoord anders bezig is, wisten wij natuurlijk al lang! Mede door het harde werk van de BGL wethouder is er binnen de IGSD de afgelopen jaren veel werk verzet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de IGSD in de top 3 van Nederland staat. Het is buitengewoon mooi dat dit ook wordt gezien bij de provincie Overijssel en dat Steenwijkerland wellicht als voorbeeld gaat dienen voor andere gemeenten.

Hieronder staat een artikel weergegeven dat dinsdag 18 juli is geplaatst op de website van RTV Oost.

Het CDA presenteert morgen een voorstel om het groeiend aantal mensen in de bijstand aan te pakken. Twee weken geleden leek de partij dit te willen doen door het herintroduceren van de Melkertbaan, maar dat plan lijkt van de baan.

Het aantal mensen in de bijstand groeide vorig jaar met ruim drie procent, ondanks de aantrekkende economie. In Overijssel ligt dat percentage zelfs bijna op vijf procent. Vooral ouderen en vluchtelingen vinden moeilijk een baan.
Verantwoordelijkheid nemen

CDA-Statenlid Henk Meulink kaartte het probleem aan tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten. Eigenlijk gaat de provincie niet over de bijstand, maar Meulink vindt het probleem zo groot, dat ook de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen.
Veel partijen vinden het idee om wat te doen ‘sympathiek’. Tegelijk is er weinig steun voor de oplossing van Meulink om de Melkerbaan te herintroduceren.
750 miljoen

De Melkertbaan werd in de jaren negentig bedacht door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ad Melkert. Via gesubsidieerde arbeid kregen 45 duizend werklozen een baan in de zorg, onderwijs, kinderopvang en de veiligheidssector. De kosten: zo’n 750 miljoen euro per jaar.
Meulink denkt dat de herintroductie van Melkertbanen langdurige werklozen helpt om weer werkritme op te doen. Dat vergroot de kansen op het vinden van regulier werk. Partijen als de VVD en de SP verwachten dat uiteindelijk maar een beperkt aantal mensen echt geholpen worden.

Methode Steenwijk
D66 ziet meer in de ‘methode Steenwijk’. Ondernemers en de sociale dienst hebben de handen ineen geslagen om mensen in de bijstand te helpen door persoonlijk met ze in contact te treden. Ondernemers maken vervolgens gebruik van hun netwerk om werklozen ‘te plaatsen’.
Steenwijkerland staat inmiddels in de landelijke top drie als het gaat om de aanpak van de bijstand. Vorig jaar daalde het aantal mensen in de bijstand met ruim negen procent.
Of het CDA de ‘methode Steenwijk’ provinciaal wil gaan uitrollen, dat is nu de vraag. Morgen wordt dat duidelijk tijdens de behandeling van de Perspectiefnota. Wel is duidelijk dat er inmiddels een voorstel ligt dat de steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten.

​Bron: RTV Oost