Herontwikkeling Steenwijkerdiep

In de werkvergadering van 17 november zijn we uitgebreid meegenomen over de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep. We hebben een duidelijke uitleg gekregen met een mooie en zeer informatieve presentatie, waar bij de verschillende aandachtspunten goed zijn benoemd en uitleg over gegeven. Er kwamen veel vragen richting de ambtenaar, die op de meeste vragen een passend antwoord kon geven.

Voor BGL was er nog wel een vraag wat betreft het financiële plaatje. Kan de wethouder ons een helder overzicht geven hoe het wordt opgelost met de M2 grondverschuivingen van de twee woningen en de grond van de voormalige Edah locatie? Met de aankoop van de locatie van deze woningen is een bedrag gemoeid van €100.000. Omdat er gesproken wordt van een structurele rentelast vragen wij ons af hoe dit wordt gefinancierd. Ook de verkeerssituatie is nog niet helemaal helder maar we gaan er, naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie van de CPB, vanuit dat dat ook naar volle tevredenheid wordt opgelost. En dat het niet gaat leiden tot sluipverkeer door de Torenlanden en niet gaat leiden tot nog meer wachtrijvorming/verkeersinfarct.

De beantwoording die wethouder heeft gedaan op de vragen van BGL stemde ons tevreden. Er ligt een mooi plan waar 10 jaar aan gewerkt is en nu eindelijk in de ontwikkelingsfase komt, daar is BGL blij mee. De woningbouw boven de te bouwen winkels is natuurlijk een goed plan, maar voor BGL geldt wel dat het geen vertragende werking mag oplopen voor dit plan. Woningbouw boven een winkelpand vergt een andere constructie van het pand, dus meer kosten en zijn er ook meer parkeerplaatsen nodig voor de eventuele bewoners. Dat is dus weer een aanpassing in het plan. De wethouder heeft aangegeven nog met de ondernemers in gesprek te gaan, hoewel ze in eerste instantie hebben aangegeven dat ze woningbouw niet zien zitten. Mochten ze door de huidige woning schaarste toch van gedachten zijn veranderd is het mooi dat de wethouder het gesprek aan gaat. Als het dan binnen het huidige bestemmingsplan meegenomen kan worden is dat voor BGL alleen maar positief, maar nogmaals, moet het geen vertragende factor worden op het plan. Ook zijn op de vragen van de fietsbond duidelijke en verhelderde antwoorden op gekomen volgens BGL.

Resumerend ligt er een heel mooi plan voor de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep waar ondernemers, bewoners en belangenverenigingen op goede manier bij betrokken zijn. Het is een mooie toegangspoort richting de historische binnenstad. Wel hebben wij als BGL nog wel de opmerking om bij reconstructie over de kop van het Steenwijkerdiep, indien mogelijk, rekening te houden met de toegankelijkheid voor invaliden medemensen. BGL is positief over het plan zoals het voorligt, dat op 30 november unaniem door de raad is aangenomen.