Evaluerende vragen aan het college rond aanleg glasvezel

BuitenGewoon Leefbaar heeft vragen gesteld aan het college over het proces rond de aanleg van glasvezel in Steenwijkerland. Het kan niemand zijn ontgaan dat het proces rond de aanleg van het voor de inwoners van Steenwijkerland belangrijk geachte glasvezelnetwerk inmiddels langer duurt dan voorzien. Dat is spijtig, voor onze inwoners die zich hiervoor twee jaar geleden hebben aangemeld en zeer teleurstellend voor onze ambassadeurs van het eerste uur. Die als betrokken inwoners het belang van glasvezel hebben gepromoot om de beoogde norm van 50% te behalen om een go te realiseren vanuit het bedrijfsleven.

De marktpartijen blijken niet in staat om hun geraamde planningen te behalen en zich aan hun woord te houden. Mede door fouten als bijvoorbeeld het vergeten van aanvragen van vergunningen om door dijklichamen heen te boren om glasvezel het gebied in te brengen. Er ligt nu glasvezel in de grond maar het is niet aangesloten en het is voor onze inwoners nog steeds onduidelijk of het goed gaat werken. Ook de communicatie door de marktpartijen naar de inwoners is minimaal of soms zelfs afwezig. Diverse keren zijn er in de raad vragen gesteld over het proces. De marktpartijen laten hier richting inwoners steken vallen.

Veel inwoners van de eerste ronde zijn boos, omdat zij vinden dat tussentijds de “spelregels” of uitgangspunten vanuit de markt lijken te zijn veranderd. Waar voorheen alleen sprake zou zijn van de aanleg van glasvezel in witte gebieden. Is later besloten door de marktpartijen ook de andere gebieden een aanbieding te doen. Waarbij de marktpartijen zonder overleg met de gemeenteraad prijzen hebben vastgesteld. Met als resultaat dat we nu de situatie hebben dat inwoners uit diverse kernen en diverse locaties in het buitengebied verschillende bedragen moeten betalen. De inwoners van het eerste uur betalen €1900 in een keer of een bedrag van €15 per maand voor altijd. De inwoners van het tweede uur treffen een gratis aansluiting of een aansluiting voor €1000. Dat kan niet de bedoeling zijn als we iedereen gelijke toegang willen geven tot zaken die voor een goed functioneren in deze samenleving nodig is. Als toetje krijgen mensen die later een aansluiting willen, daar nog eens een rekening van €995 bovenop.

Hoe gaat dat straks met verhuizingen? Krijgen nieuwe inwoners altijd een rekening van €995? Of krijgen ze die alleen als de vorige bewoners zich niet hadden aangemeld.

Houden we hier nog het overzicht op als gemeenteraad of zijn onze inwoners nu aan de grillen van de markt overgeleverd als het gaat om het in rekening brengen van gebruik van deze infrastructuur?

Helaas zijn er inmiddels inwoners uit diverse dorpen, waaronder veel ambassadeurs van de eerste ronde die zich organiseren om “juridisch verhaal te halen bij de marktpartijen” die in hun ogen het verhaal niet eerlijk hebben voorgespiegeld en verteld. Het is in hun ogen uiterst zuur dat terwijl de inwoners uit de witte gebieden van het eerste uur die hun aansluiting nog niet rond hebben en €1900 moeten betalen inmiddels mogen vernemen dat hun buren iets verderop het voor niets krijgen of voor €1000 minder als gevolg van minder kosten voor de aanleg. Let wel, die kosten zijn lager omdat er inmiddels kabels vanuit de eerste ronde liggen. Die mede betaald zijn door de inwoners van de eerste ronde. De marktpartijen gaan hier t.a.v. die groep inwoners vrij gemakkelijk aan voorbij. Inwoners en ambassadeurs geven aan het kwalijk te vinden dat tijdens de discussie over de aanleg van glasvezel, deze verschillen nooit zo naar voren zijn gebracht. Zij verdenken de marktpartijen er van dat ze hun strategie om in de tweede ronde een goedkopere bieding te doen nadat de eerste ronde gerealiseerd zou zijn, met voorbedachte rade is ingezet.

Als BGL hebben wij aan de voorkant van dit project gevraagd waarom glasvezel voor onze gemeente niet als een nutsvoorziening kon worden aangemerkt en hoe we het beschikbaar gestelde miljoen vanuit de gemeente in konden zetten om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Het antwoord van de toen verantwoordelijke wethouder namens het vorige College was: “Dit geld kan niet worden ingezet omdat andere marktpartijen dan in de gelegenheid zouden komen om dit als oneigenlijke overheidssteun aan te merken”. Als BGL hebben wij met dat antwoord genoegen genomen.

Het voorstel om glasvezel te kunnen realiseren in de witte gebieden zodat iedereen die dat wil een aansluiting kan krijgen op de digitale snelweg, lonkte en is door de gemeenteraad aangenomen. Kijkend naar de huidige gang van zaken zijn wij als BGL over het proces en resultaat niet tevreden. Als BGL snappen wij dat gedane zaken niet teruggedraaid kunnen worden.

De vraag die voor ons over blijft is wat wij als gemeente nu nog kunnen doen voor onze “teleurgestelde inwoners” en wat wij van dit proces kunnen leren.

  1. Hoe is het overleg tussen de marktpartijen en het College verlopen en zijn er redenen om de gevolgde werkwijze richting toekomst aan te passen?
  2. Op welke manieren kunnen College en raad met de betrokken marktpartijen richting toekomst op een transparante manier communiceren over nieuwe ontwikkelingen rond glasvezel ?
  3. Hoe kan het College voor de gemeente Steenwijkerland, als aandeelhouder van de Rendo, invloed uitoefenen om betrokken organisaties ook na te laten denken over maatschappelijke belangen?
  4. Is het mogelijk om als College aan de betrokken marktpartijen te vragen om in een formele brief aan te geven welke stappen zij gaan nemen om klachten van inwoners en bedrijven op te lossen?
  5. Zo ja, kunnen de betreffende marktpartijen daarin in ieder geval ook aangeven welke mogelijkheden zij zien om de verschillen in kostprijs voor de diverse gebieden in onze gemeente te verkleinen?
  6. Tot slot, hoe kunnen wij ons als gemeente in de toekomst t.a.v. vergelijkbare initiatieven, richting marktpartijen opstellen, als er tegelijkertijd ook belangrijke maatschappelijke waarden in beeld zijn die we willen realiseren?