BuitenGewoon Leefbaar draagt Tiny Bijl uit Giethoorn voor als kandidaat wethouder

BuitenGewoon Leefbaar is verheugd te kunnen melden dat ze een geschikte kandidaat wethouder hebben gevonden, die ze kunnen voordragen aan de gemeenteraad van Steenwijkerland. BGL is hierbij niet over één nacht ijs gegaan. Er is door het bestuur een commissie ingesteld die tijdens een extra ingelaste algemene ledenvergadering input heeft opgehaald bij de leden om een “gewenst profiel” op te kunnen stellen. Ook is gekeken naar algemene landelijke richtlijnen voor competenties waar wethouders idealiter over moeten beschikken. Met de voordracht van Tiny Bijl heeft BGL een lokale, betrokken en communicatief sterke kandidaat in huis die de standpunten van BGL als geen ander kan verwoorden. Ze is bekend met de politiek in Steenwijkerland, beschikt over een groot lokaal netwerk en onderschrijft het huidige coalitieakkoord. Op dit moment wordt in overleg met de griffie bekeken wat op korte termijn een geschikt moment is om Tiny Bijl als kandidaat wethouder voor BuitenGewoon Leefbaar aan de raad voor te dragen.