BGL zoekt een secretaris voor het bestuur

BGL Steenwijkerland is een lokale politieke partij, die zijn wortels heeft in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. De partij zet zich speciaal in voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland en het behoud van leefbare wijken in de stad Steenwijk.

De partij is opgericht vanwege de gemeentelijke herindeling van 2000, waardoor de drie gemeenten Steenwijk, IJsselham en Brederwiede werden samengevoegd tot de gemeente Steenwijkerland. De partij is nu met acht zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en met een wethouder in het college van Burgermeester en Wethouders. BGL is de grootste partij in de gemeenteraad.

De taken

 • In samenwerking met de voorzitter het voorbereiden en opstellen van agenda’s voor de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
 • Verslaglegging van de ledenvergaderingen. Uitwerken van deze verslagen
 • Notuleren van bestuursvergaderingen
 • Beheren van het digitaal archief
 • Aanspreekpunt zijn van (fractie-)leden en externe contacten
 • Belangrijke rol in het proces van de gemeenteraadsverkiezingen
 • Opstellen van persberichten
 • Lid van het dagelijks bestuur
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in diverse werkgroepen te participeren

 

Wat verwachten we van jou?

 • Je vindt het leuk om op vrijwillige basis dingen te regelen en te organiseren. Je bent precies en je vindt het leuk om een ‘spin in het web’ van de partij te zijn.
 • Je vindt het leuk om verslagen te maken en af en toe een tekst te kunnen schrijven voor een persbericht o.i.d.
 • Je vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en uitbouw van BGL

Tijdsinvestering
Per maand ben je ongeveer tussen de 5 – 8 uur kwijt voor het secretariaat. Dit is inclusief de bestuursvergadering. We vergaderen één keer per maand. Vaak is dit de laatste woensdag van de maand. We vergaderen in dorpshuizen of bij bestuursleden thuis. Carpoolen is mogelijk. In de maanden juli, augustus en december wordt er niet vergaderd. Als je wilt deelnemen in commissies en trainingen komt die tijd er vanzelfsprekend bij.

Wat hebben wij te bieden?
Je komt terecht in een leuke en betrokken groep vrijwilligers. Bestuurswerk voor BGL is een mooie manier om kennis te maken met de lokale politiek en het uitbreiden van je netwerk. Voor het bestuurswerk hoef je geen politieke ambities te hebben maar het bestuurswerk kan ook de opmaat zijn naar een positie in de lokale politiek.

Interesse of heb je vragen?
Neem dan contact op met voorzitter Thomas Oosterkamp via:
secretarisbgl@gmail.com of tel. 06 12 95 40 21