BGL over de bestemmingsplanwijziging Tuk

De voorliggende bestemmingsplanwijziging in Tuk betreft een lastig dossier dat al enige jaren loopt.
Over het proces is veel gezegd maar inhoudelijk wordt van ons een besluit gevraagd.

In de Politieke Markt van afgelopen dinsdag hebben omwonenden aangegeven geen voorstander te zijn van de bestemmingsplan wijziging zoals die voorligt. Daarnaast hebben omwonenden via hun advocaat aangegeven dat het in hun ogen wenselijk is om een lagere milieu-categorie te hanteren, eventueel naar de SBI code 45203.
De aanvrager heeft in een nagezonden reactie n.a.v. de politieke markt aangegeven, graag weer in gesprek te willen gaan met de omwonenden en rekening wil houden met hun belangen. Hij geeft in die brief ook aan in te kunnen stemmen met een lichtere categorie milieu-zonering.
In dezelfde brief vraagt de aanvrager de raad om zijn aanvraag ‘bestemmingsplanwijziging Tuk’ van de agenda te halen. Zodat hij in overleg met de omgeving er een beter gedragen plan van kan maken.

Dat laatste verzoek heeft BGL overwogen en breder verkend. Maar alles overziend zijn wij van mening dat dit het proces onnodig ingewikkeld maakt.
Wij willen het voorliggende bestemmingsplan dan ook behandelen in de raad van 30 maart 2021.
Inhoudelijk zal de fractie van BGL niet meegaan in de voorliggende bestemmingsplanwijziging. De overgang van de functie maatschappelijk naar milieu-categorie 2 is een te grote stap op deze locatie. Op basis van de brief van de advocaat vanuit de bewoners en het aanbod van de aanvrager om zijn aanvraag voor een bestemmingsplan in een lagere milieu-categorie in te dienen zien we nog wel perspectief voor een oplossing.

Wij willen het College vragen om op verzoek van de aanvrager het gesprek met omwonenden te faciliteren om te verkennen wat vanuit een bredere maatschappelijke afweging op deze locatie in redelijkheid mogelijk is. Waarbij activiteiten in milieu-categorie 2 na deze raadsvergadering niet mogelijk zijn en het belangrijk blijft dat een groenzone het zicht op het achterliggende industrieterrein afschermt.