BGL gaat door!!!

Na, het voor velen onverwachte vertrek, van BGL wethouder Bert Dedden, heeft de partij zich de afgelopen week beraden op de toekomst en de te nemen stappen. Bert is grondlegger en het gezicht van BGL vanaf dag één en heeft zich altijd als een BuitenGewoon betrokken mens laten horen en zien in de Steenwijkerlandse politiek. Met grote persoonlijke betrokkenheid heeft Bert, samen met de IGSD/NWG en de mensen daar, de organisatie de mogelijkheid geboden om stappen te maken om het uitkeringsbestand terug te dringen. Gezien de laatste berichtgeving op dit gebied, werpt dit zijn vruchten af. We willen Bert dan ook danken voor zijn nimmer aflatende inzet en enthousiasme.

BuitenGewoon Leefbaar gaat als grootste partij haar verantwoordelijkheid niet uit de weg en kiest ervoor om samen met de huidige coalitie verder te werken aan het realiseren van de in het coalitieakkoord genoemde ambities. Na intensief en constructief overleg op alle fronten, is besloten om dhr. Oene Akkerman (nu raadslid BGL) voor te dragen, als wethouder. De voordracht zal in een extra raadsvergadering plaatsvinden. De tijd van het zomerreces kan dan benut worden om de diverse dossiers eigen te maken en in september volop mee te draaien. Oene Akkerman is in politiek Steenwijkerland geen onbekende. Hij zit sinds de laatste verkiezingen in de raad namens BGL en heeft zich daar laten zien als een man die een open discussie kan waarderen, die heldere uitspraken doet en met kennis van zaken opereert.

Tot aan de verkiezingen in 2018, maar ook zeker daarna, is er nog genoeg te doen in onze fraaie gemeente. De door de coalitie ingezette trajecten en lopende dossiers kunnen met de komst van beoogd wethouder Akkerman zonder vertraging worden doorgezet en uitgevoerd.
Fractie en bestuur van BuitenGewoon Leefbaar