BGL de kernen in

BuitenGewoon Leefbaar komt binnenkort in uw kern

De komende maanden komt het bestuur en de leden van de fractie in iedere kern van de gemeente Steenwijkerland. Het doel van deze bijeenkomsten is om te horen van leden en niet leden wat er zoal speelt binnen de gemeente. BGL vindt het namelijk belangrijk om contact te houden met de achterban en te horen welke problemen en ontwikkelingen er spelen in de kernen. Daarnaast wil BGL ook informatie vergaren welke door de fractie meegenomen kan worden om de raadsvergaderingen voor te bereiden. En als laatste kunnen deze avonden het bestuur input geven voor het verkiezingsprogramma van 2018. Dus BGL kan daarmee nog een betere bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen van de gemeente.

Hoe denkt BGL dit te gaan doen. Vanaf februari is het mogelijk door middel van inloopavonden in contact te komen met het bestuur en/of leden van de fractie. Deze avonden, twee per maand, worden in alle kernen van de gemeente Steenwijkerland georganiseerd. De avonden hebben een open karakter, geen agenda, maar gewoon aanschuiven, om onder het genot van een kopje koffie, in gesprek te gaan met het bestuur of leden van de fractie. De avonden beginnen om 19.30 uur en zullen duren tot ongeveer 21.00 uur.

De eerste inloopavond wordt gehouden op 9 februari in het dorpshuis De Sint Janskamp te Sint Jansklooster. De tweede staat gepland op 16 februari in het multifunctioneel centrum te Kuinre. Verdere berichtgeving over deze avonden en de vervolgavonden zullen via de media bekend gemaakt worden.

Planning bijeenkomsten (februari – juni)
– 9 februari Sint Jansklooster Dorpshuis Sint Janskamp
– 16 februari Kuinre M.F.C. Kuinre
– 9 maart Blokzijl M.F.C. de Ploats
– 23 maart Willemsoord Café de Steen
– 6 april Belt Schutsloot M.F.C. de Zandbelt
– 20 april Vollenhove De Burght
– 11 mei Oldemarkt Restaurant Hof van Holland
– 18 mei Giethoorn Het Kulturhus
– 1 juni Tuk Café de Karre

Na het zomerreces zullen ook weer een groot aantal kernen bezocht worden. Deze lijst volgt te zijnde tijd.