BGL brengt bezoek aan afdeling WMO

BGL heeft dinsdag 11 oktober met enkele raadsleden een werkbezoek gebracht aan de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Steenwijkerland.
Wij zijn enthousiast bijgepraat door Jacqueline Kooi, die ons liet zien hoe complex en breed omvattende de WMO is. Voor de fractie was het belangrijk om eens te horen hoe de processen lopen bij een aanvraag voor de WMO om tot een beleidskeuze te komen. Belangrijke aspecten hierin zijn bijvoorbeeld de één loket benadering en het invoeren van de omgekeerde toets.

In een verhelderend gesprek is ons duidelijk geworden dat er in onze gemeente hard wordt gewerkt om op een goede manier een sociale gemeente te zijn en dat men er alles aan doet om aan de aanvragen te kunnen voldoen. Uiteraard binnen de regels die er zijn, maar met de nodige creativiteit (“maatwerk principe”).

Een uitdaging voor de toekomst is het meer aandacht willen geven vanuit de gemeente aan het belang van positieve gezondheid. Positieve gezondheid houdt meer in dan alleen naar de dokter gaan voor een pilletje in de hoop dat je weer beter wordt. Ook heeft het te maken met de situatie waarin je zit, je werk, je vrije tijd, je financiële situatie, vrienden, eenzaamheid. Waar ligt je kracht en wat kun je zelf allemaal nog?

De rondleiding en de toelichting op het verwerken van de gegevens om de aanvragen goed te kunnen honoreren waren een mooie aanvulling.

We willen de afdeling WMO dan ook hartelijk bedanken voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt voor ons.