Afgelast – BGL bezoekt Blankenham op 18 maart

UPDATE

In verband met de afgekondigde maatregelen m.b.t. het Corona-virus hebben we helaas moeten besluiten om het kernenbezoek op 18 maart in Blankenham te annuleren.
Het bezoek wordt verplaatst naar een andere datum, hierover zullen wij jullie via onze kanalen en Dorpsbelangen Blankenham op de hoogte houden.
We hopen op jullie begrip en zien jullie graag op de volgende bijeenkomst.

Beste inwoners uit Blankenham,

In de raadsvergadering van dinsdag 11 februari is het adviesstuk beleidskader wind besproken. De raad is toen gevraagd advies te geven over de kaders zoals die door het College in een concept voorstel zijn aangereikt. Dit concept voorstel is door het College ook breder in de samenleving teruggelegd. Inwoners vanuit diverse kernen hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht om hun mening te geven.  Hieruit werd duidelijk dat de meningen over wind zijn verdeeld en mensen veel vragen hebben over de energie transitie in Nederland en de wijze waarop wij daar in Steenwijkerland het beste mee om kunnen gaan.

BGL heeft in die raadsbijeenkomst aangegeven graag op bezoek te komen bij kernen waar dit onderwerp speelt om te luisteren hoe het onder de inwoners leeft en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Met het plaatselijk belang Blankenham is overlegd hoe wij hier praktisch invulling aan kunnen geven.

Graag nodigt BGL u uit om op woensdag 18 maart om 20.00 uur in het dorpshuis de Skulpe te Blankenham langs te komen en met ons in gesprek te gaan. Uiteraard kunt u ook andere zaken bespreken die u als inwoner belangrijk vind.

Met vriendelijke groet,

Namens BGL,
André Bus fractievoorzitter
Helmich Ruitenberg raadslid