Beoogde coalitie gaat met inwoners in gesprek

Één maand geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na de succesvol verlopen verkiezingen is er een hoop gebeurd. Informateur Martin Knol heeft onderzocht welke partijen een stabiel en ambitieus college zouden kunnen gaan vormen. Zijn conclusie was dat BGL, PVDA, VVD en Christen Unie het college moeten gaan vormen. De afgelopen 1,5 week zijn de onderhandelaars van de vier genoemde partijen, onder leiding van formateur Martin Knol, bezig om een college-akkoord op te stellen.

Hieronder staat een persbericht over de stand van zaken:

Tussenstand coalitievorming
In Steenwijkerland zijn de partijen BGL, PvdA, VVD en CU, onder leiding van formateur Martin Knol, met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen. Deze gesprekken moeten leiden tot de installatie van vier wethouders en een coalitieakkoord met de prioriteiten voor de nieuwe bestuursperiode.
De partijen hebben afgesproken dat het een coalitieakkoord op hoofdlijnen moet worden waarin sprake is van ambitieuze prioriteitstelling en resultaatgerichte uitvoering. De coalitiebesprekingen verlopen voorspoedig maar het kost nog enige tijd om die af te ronden.
Betrokkenheid van de gehele gemeenteraad en van de inwoners van Steenwijkerland gaat zeker tot de prioriteiten behoren. Om de daad bij het woord te voegen willen de beoogde coalitiepartijen de tussenstand voorleggen aan de gemeenteraad en de inwoners van Steenwijkerland. Het doel hiervan is om informatie te geven over de voortgang en over de inhoudelijke prioriteiten. De leden van het onderhandelingsteam willen daarover graag in gesprek gaan met raadsleden en inwoners.
Daartoe wordt op maandagavond 23 april 2018 om 19.30 uur een openbare bijeenkomst belegd in het gemeentehuis van Steenwijkerland. Bij deze bijeenkomst zijn de raadsleden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van harte welkom.

Bron: http://steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Nieuws/Actualiteiten/Actualiteiten_april_2018/Tussenstand_coalitievorming

Wij hopen dat veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.