Beoogd coalitie gemeente Steenwijkerland: BGL, PVDA, VVD en ChristenUnie

Informateur Martin Knol heeft in opdracht van BGL, de grootste politieke partij in Steenwijkerland, de vorming van een nieuwe coalitie voor Steenwijkerland verkend. Na diverse intensieve gesprekken met alle fracties van de politieke partijen, adviseert Martin Knol om een coalitie voor Steenwijkerland te vormen van BGL, PvdA, VVD en CU.
‘Met alle fracties heb ik uitgebreide en waardevolle gesprekken kunnen voeren, aldus informateur Martin Knol. De fracties hebben allen instemmend gereageerd op de opdracht die BGL mij heeft meegegeven. Men herkent de urgentie van een stabiel en ambitieus bestuur.’
Op initiatief van BGL nemen de vier fracties van de beoogde coalitie het voortouw om voortvarend te werken aan de samenstelling van het college van B&W, de ontwikkeling en toewijzing van portefeuilles en de uitwerking van een collegeprogramma. De verwachting is dat dit voor de meivakantie gerealiseerd kan worden.

Bron: http://steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Nieuws/Actualiteiten/Actualiteiten_april_2018/Beoogde_coalitie_BGL_PvdA_VVD_en_CU_in_Steenwijkerland.

Wilt u het gehele verslag van de informateur lezen? Klik dan hier