Antje beziet: “Hernieuwd Perspectief”

Normaal is dit de tijd van het jaar dat de Perspectiefnota op de agenda van de Raad staat. Maar vanwege het Coronavirus gaat alles anders dan anders en werd door het College nu “het hernieuwd perspectief” ter bespreking aangeboden. Op de valreep van het politiek reces is de nota in de raad van 24 juni besproken.

De nota bestond uit drie kern thema’s, namelijk:

  1. Het in stand houden van een vitale lokale samenleving;
  2. Wie het nodig heeft ontvangt (basis) zorg;
  3. Herstel economie en werkgelegenheid.
Thema 1

In de toekomst zullen investeringen in vastgoed, waaronder die in onderwijsgebouwen, rekening dienen te houden met de financiële situatie van de gemeente. Toch zullen er investeringen in het vastgoed, waaronder Dorpshuizen, dienen te gebeuren om de leefbaarheid te handhaven.
Ik koester de kleinschaligheid, diversiteit en noaberschap in onze mooie natuurlijke en landelijke gemeente. Het is zo belangrijk om juist in deze tijd ontmoetingsplaatsen te ondersteunen waar we kunnen. Ergens zullen we geld moeten vinden om de Corona rekening te betalen maar laten we er alsjeblieft het maximale aan doen om de voorzieningen in de kernen in stand houden.

Thema 2

Ik vind het belangrijk dat de basiszorg in stand blijft. Dat lukt alleen wanneer we grip krijgen op de uitgaven. Het kan echter niet zo zijn dat er mensen niet meer geholpen kunnen worden. De gelden dienen op de juiste plaats terecht te komen. Hier is het goed om de omgekeerde toets toe te passen. Ik vind het ook belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in preventie en schuldhulpverlening. Het voorkomt narigheid voor gezinnen en extra kosten verderop in de tijd. Het zijn vooral de kinderen die in armoede opgroeien die me aan het hart gaan. Dat zou in een rijk land als het onze niet moeten kunnen.

Thema 3

Het belang van een vitaal bedrijfsleven in Steenwijkerland is groot. Er is een goede relatie tussen het college en de business club, zo las ik laatst ergens. Dat is mooi, de basis is goed. Het is belangrijk dat de kansen die er zijn benut worden om de jeugd en beroepsbevolking aan onze eigen regio te binden. Ik zie het zo maar gebeuren dat dat hele online onderwijs door Corona een blijvertje is en de mogelijkheden nog gaan toenemen. Hier zou het bedrijfsleven en de gemeente een rol in kunnen pakken. Voor BGL zijn alle kernen belangrijk, ook Steenwijk, maar bij alle aandacht voor Eeserwold en Groot Verlaat moeten we het bedrijfsleven en de werkgelegenheid met name in de kleine kernen niet vergeten. Sterker nog, er moet nog een schepje bovenop!

Gegroet vanuit Belt-Schutsloot en alvast een fijne vakantie!!

 

Naschrift redactie:
Antje Doorenspleet is voor Buitengewoon Leefbaar van 2001 tot 2018 nauw betrokken geweest bij de politiek in Steenwijkerland. Ze was actief als (burger) raadslid in verschillende raadscommissies en vanaf 2008 was ze gewaardeerd lid van de gemeenteraad voor onze partij.
In de column “Antje beziet” geeft Antje op haar eigen wijze, haar kijk op actuele politieke zaken in onze gemeente.