Actiegroepen mikken op massa zienswijzen tegen Lelystad Airport

Zienswijze indienen tegen Lelystad Airport: deze week laatste kans!

De samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL), waaronder HoogOverijssel, Red Weerribben-Wieden, LaagvliegroutesNEE (Fryslân) en Red de Veluwe roepen iedereen die nog geen zienswijze tegen Lelystad Airport heeft ingediend op om dat alsnog toe doen. Tot en met donderdag (21 februari) is hiervoor nog de tijd.

De laagvliegroutes boven Steenwijkerland

De actiegroepen hopen op een forse eindsprint, waarmee alle regio’s die zijn gelegen onder de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport duidelijk kunnen maken dat de minister pas op de plaats moet maken met de opening van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer. Voordat de luchthaven open kan, moet een herindeling van het luchtruim zorgen voor veel hogere en veel efficiëntere vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Speciaal Steenwijkerland, dat door de laagvliegroutes wel bijzonder zwaar getroffen wordt, dreigt stilte en rust in haar nationale parken maar ook daarbuiten, voorgoed te verliezen.
Niettemin hebben nog maar weinig mensen in onze gemeente daadwerkelijk gebruik gemaakt van hun democratisch recht.

In Gelderland en Midden Overijssel hebben al duizenden mensen bezwaar gemaakt, de Kop van Overijssel houdt zich tot nu toe erg rustig, terwijl wel bekend is dat veel mensen hier bezwaar hebben tegen de gevolgen van deze plannen.

Dit terwijl iedereen, met letterlijk één druk op de knop, een zienswijze kan indienen, door gebruik te maken van de module die op de website van SATL ter beschikking staat: https://satl-lelystad.nl/zienswijze-indienen/

De samenwerkende actiegroepen hopen dat zoveel mogelijk streekgenoten hun handtekening zetten tegen laagvliegen, en daarmee een duidelijk statement maken naar minister Cora van Nieuwenhuizen. Inmiddels hebben al duizenden mensen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe en Flevoland gebruik gemaakt van de module van SATL.