Het coalitieakkoord is te downloaden door hier te drukken.

Heeft u vragen over dit coalitieakkoord? Neem dan contact op met onze fractievoorzitter André Bus.

Hieronder vindt u de tekst, uitgesproken door fractievoorzitter André Bus, tijdens de behandeling van het coalitieakkoord op dinsdag 29 mei 2018

Voorzitter,
BGL heeft het voorrecht gehad om een bijdrage te leveren aan het coalitieakkoord. We hebben de vorige bijeenkomst dit akkoord verspreid aan alle raadsleden in hard copy en op internet geplaatst. Uiteraard zijn wij als BGL blij en trots met dit coalitieakkoord maar dat wil niet zeggen dat wij nu tevreden achterover kunnen leunen.
Er blijft altijd wel iets te wensen en we blijven alert op geluiden vanuit de samenleving en achterban. Het is mooi dat we positieve reacties hebben ontvangen over het akkoord maar er zijn ook wat zorgen naar voren gekomen.

Wij vinden het belangrijk dat we vol blijven inzetten om de match op werk voor iedereen mogelijk te maken. Dat vraagt een inspanning waarbij wellicht de kosten voor opleiding en begeleiding gaan stijgen maar daar staan veel positieve effecten tegenover.

Daarnaast willen wij graag met oog op onze duurzaamheidsambities attent reageren op de effecten van deze ambities. Op dit moment zien we om ons heen dat er een tekort is aan technisch personeel. Onder andere in de installatiebranche. Dat levert niet alleen in de realisatiefase de nodige hoofdbrekens op t.a.v. de snelheid van handelen maar ook t.a.v. beheer en onderhoud. Zonder voldoende onderhoudstechnici komen we vroeg of laat in de problemen. In die zin wil BGL graag nadrukkelijk aandacht vragen om hierover met maatschappelijke actoren in gesprek te gaan. Hoe kunnen we zo goed en snel mogelijk in voldoende geschoolde mensen voorzien met gunstige arbeidsperspectieven.

Tot slot, we horen in toenemende mate de vliegtuigen over onze gemeente heen vliegen. Geleidelijk aan beseffen steeds meer inwoners de consequenties wat betreft te verwachten geluidsoverlast van laag vliegen, maar ook de nadelige effecten op onze gezondheid door de uitstoot van fijnstof en CO2 uitstoot voor het klimaat. Datzelfde geld voor onduidelijke afspraken over schadeafhandeling bij gaswinning door Vermilion. Wij kunnen niet accepteren dat wij als burgers en ondernemers flink investeren in een gezonde en veilige leefomgeving als boven ons hoofd of onder onze voeten vanuit rijksoverheidswege echt alle beperkingen los worden gelaten. Dat is meten met twee maten.