BGL Kernentoer

Persbericht 0.2

BGL Kernentoer

BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland (BGL) vindt het heel belangrijk dat er voor de leefbaarheid in alle kernen in Steenwijkerland goede voorzieningen zijn op het gebied van gezondheid, sport en beweging.

Om dit standpunt kracht bij te zetten organiseert BGL op zaterdag 17 maart een zogenoemde BGL kernentoer. Het is de bedoeling dat een groep van maximaal dertig racefietsers op die dag zoveel mogelijk kernen bezoeken om daar de standpunten van BGL onder de aandacht te brengen. De groep fietsers wordt gevolgd door een auto voor pechgevallen en gevuld met promotiemateriaal van BGL. De groep wordt in de kernen opgewacht door de kandidaat raadsleden voor BGL in die kern.

Abe Dijkstra, kandidaat raadslid voor BGL uit Oldemarkt en ervaren racefietser, is een van de voorrijders en heeft de tocht uitgezet. De groep blijft de hele dag bij elkaar. De gemiddelde snelheid van de groep zal ongeveer 25 km per uur zijn. De totale lengte van de tocht wordt geschat tussen de 130 km en 150 km. Het dragen van een helm is verplicht.

De start en de finish van de BGL kernentoer vinden plaats bij restaurant “Het Hof van Holland” te Oldemarkt, aanvang 09.00 uur. De racefietsers worden voorzien van een BGL hesje om herkenbaar te zijn en onderweg in de kernen zijn posten opgesteld met eten en drinken.

Leden, sympathisanten en leden van de pers met een racefiets worden verzocht zich aan te melden bij de secretaris van BGL via het mailadres: secretaris@buitengewoonleefbaar.nl. Gelet op de beperkte omvang van de groep hanteert BGL het selectiecriterium “wie het eerst komt het eerst maalt”. Na bevestiging van deelname ontvangen de deelnemers nadere informatie over de route en de aanpak. Deze informatie zal ook op de website www.buitengewoonleefbaar.nl worden geplaatst.