Datum: 12-10-2023
Tijdstip: 19:00u - 21:30u

Op donderdag 12 oktober in café Gelderingen, Steenwijkerwold. 

De kracht van een lokale politieke partij zit in actieve en betrokken leden. Mensen met hart voor de leefbaarheid van hun omgeving en het welzijn van de inwoners van onze prachtige gemeente Steenwijkerland.

Deze kernwaarden maken dus deel uit van de visie van BuitenGewoon Leefbaar (BGL) en worden uitgedragen door onze leden, onze wethouder, de fractieleden en het bestuur. Onze visie en de vertaling daarvan naar het verkiezingsprogramma hebben zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen vertaald in een prachtig resultaat en een coalitieakkoord waar we trots op zijn.

Nu verder !

We willen als BGL een partij zijn voor alle inwoners van Steenwijkerland en nodigen u als lid en u als wellicht toekomstig lid van harte uit voor een (nadere) kennismaking met de partij.

Wij ontmoeten u graag op donderdag 12 oktober aanstaande in café Gelderingen, Gelderingen 65 in Steenwijkerwold.

Het programma is als volgt :
19:00 uur: inloop.
19:30 uur: welkom door de voorzitter van het bestuur van BGL: Thomas Oosterkamp.
19:35 uur: toelichting opkomst van lokale partijen en BGL: Hendrik Westerbeek.
19:50 uur: toelichting op programmastandpunten: fractievoorzitter André Bus en wethouder Melvin Smit.
20:10 uur: pauze.
20:30 uur: speeddate met fractieleden, bestuursleden en wethouder.
21:30 uur: afsluiten met een borrel.

Tijdens de speeddate horen we bijvoorbeeld graag van u waarom u lid bent geworden of misschien wilt worden, wat u belangrijke onderwerpen vindt of waar bijvoorbeeld kansen liggen in het betrekken van jongeren bij de politiek. Andersom vertellen we u graag over ons werk voor BGL en hoe u zelf actief kunt zijn.