Naam: Theo te Riele
Woonplaats: Steenwijkerwold
Leeftijd: 77 jaar

Expertise:

Vertel iets over jezelf:
Mede gelet op mijn huidige situatie (gepensioneerd), volg ik en ondersteun ik AOW’ers/gepensioneerden via mijn vakbond waar ik actief lid van ben.

Wat is je drijfveer om op de kandidatenlijst te staan:
Omdat BGL naast haar 5 speerpunten (zie website) ook een partij is die niet alleen beloofd, maar tevens investeert in het welzijn van alle inwoners van onze gemeente!