Naam: Tanja van der Meer
Woonplaats: Paasloo
Leeftijd: 56 jaar

Expertise:
Gezondheidszorg 1e lijn.

Vertel iets over jezelf:
Ik mag graag sporten. Alle balsporten zijn mijn favoriet en ik stimuleer in mijn werk als huisarts vaak mensen om meer aan bewegingsactiviteiten te doen.