Recreatie en Toerisme

BGL wil dat Steenwijkerland een plek is waar toeristen en recreanten graag komen om te genieten van de unieke kenmerken van Steenwijkerland; landschap, cultuur, taal en bijzondere geschiedenis, waarbij de belangen van de inwoners niet in het geding mogen komen.

BGL Accenten:

  • Gastvrijheid hoog in het vaandel houden.
  • Aandacht voor unieke geschiedenis in landschap en toeristenaanbod.
  • Waar mogelijk de geschiedenis zichtbaar markeren, ook met bouw- en infrastructurele projecten.
  • De belangen van de eigen inwoners mogen niet in het geding komen.
  • Stimuleren van meerdaags verblijf en meerdaagse arrangementen door samenwerking van ondernemers en inwoners.
  • Het aanbod waar mogelijk verbreden.
  • De promotie richten op de beoogde doelgroepen en hier geld voor beschikbaar stellen.

Belangrijke pijler economie.
Recreatie en toerisme zijn een belangrijke pijler van onze lokale economie. Veel bedrijven zijn actief in deze sector en veel inwoners halen er hun inkomsten uit. Jongeren willen we in deze sector kansen bieden om werkervaringen op te doen. We willen een gastvrije gemeente zijn waar gasten heerlijk actief wandelen, fietsen, varen, vissen en schaatsen. Een gastvrije gemeente waar je cultuur en cultuurhistorie kunt opsnuiven in steden en dorpen en door mensenhanden gemaakte landschappen. Waar je bijzondere plekken vindt om te genieten van rust en de unieke natuur.

Belangen inwoners mogen niet in het geding komen.
BGL vindt het enorm belangrijk dat in onze gemeente de lusten en lasten als het gaat om recreatie en toerisme in balans zijn. Het kan niet zo zijn dat de leefbaarheid voor onze inwoners in het geding komt. Ook voor de eigen inwoners en jongeren moet nog genoeg te doen zijn en plekken om te recreëren. BGL is tegen een ongebreidelde groei van het aantal toeristen en recreanten en luchtfietserij projecten als parkeergarages in Giethoorn!
De schaal van onze leefomgeving is daar gewoonweg niet op berekend. BGL ziet de groei van de sector toerisme en recreatie meer in langer verblijf en meer besteding dan in grote aantallen toeristen. De duurzaamheid van de leefomgeving mag niet in gevaar komen. BGL vindt het erg belangrijk dat promotie van ons gebied aansluit op bij Steenwijkerland passende doelgroepen. Een sterk Steenwijkerlands promotieplan, met identificatie van de belangrijkste doelgroepen en met bijbehorend budget is daarom gerechtvaardigd.

Langer verblijven.
Het is van belang voor de lokale economie dat gasten langer in ons gebied verblijven, zich goed verspreiden en zo op diverse plaatsen in de gemeente meer besteden. BGL wil daarom ondernemers waar mogelijk stimuleren om arrangementen op te stellen. Het van belang dat ondernemers nog meer dan nu samen gaan werken. Een goed voorbeeld is de recent opgestarte stichting Nationaal Park Wieden Weerribben waar vele verschillende partijen samen werken aan het beter vermarkten van het gebied.

Divers aanbod.
BGL vindt het belangrijk dat het aanbod voor gasten zo divers mogelijk is. Op dit moment is er een beperkt aanbod aan slechtweer voorzieningen en voorzieningen voor het houden van meerdaagse conferenties. BGL zal ondernemers met plannen op dit gebied waar het kan ondersteunen.

We vinden het belangrijk dat de door onze gasten gebruikte toeristische infrastructuur op orde is. Fietspaden, wandelpaden en vaarten en sloten bijvoorbeeld moeten er goed bijliggen. Het is nodig dat het openbaar vervoer aansluit op de wensen van de gasten. Maar daarnaast moet om ons gebied in al zijn facetten te beleven, toeristische informatie voor onze gasten goed ontsloten zijn. Dat kan naast met meer gangbare middelen ook met innovatieve technische middelen. We zullen initiatieven op dit gebied steunen.

Geschiedenis markeren in het landschap.
De gemeente Steenwijkerland kent een veelzijdige geschiedenis. Het is van belang om meer van de geschiedenis te weten om onze regionale cultuur op waarde te kunnen schatten. Moderne hulpmiddelen maken het mogelijk om deze geschiedenis eenvoudig te ontsluiten voor de inwoners van Steenwijkerland en de toeristen de hier komen varen, wandelen en fietsen. Op diverse plaatsen kunnen “history marks” worden geplaatst waar je bijvoorbeeld met je smartphone, via een hiervoor ontwikkelde app, overal in het gebied kijkjes kunt nemen in onze indrukwekkende geschiedenis.

Met bouwen en inrichting rekening houden met geschiedenis.
Er is veel verdwenen in Steenwijkerland. Niet altijd was wat er voor in de plaats kwam mooier of beter. Vaak ging het van uniek naar doorsnee. BGL wil dat met inrichtings- en bouwplannen rekening wordt gehouden met mogelijk herstel of bewaring van unieke gebouwen en inrichtingselementen die Steenwijkerland zo bijzonder kunnen maken en interessant voor ondernemer, recreant en toerist.

Menu